Nastartování okresního fotbalu mužů – TOP CENTRUM Okresní pohár 2021

Skupina C:
1.   SK Starý Mateřov                                                                 
2.   SK-1.FC Mikulovice                                                   
3.   SK Sokol Dříteč                                                         
4.   AFK Ostřešany                                                                      

Termíny zápasů:
1. kolo
St. Mateřov – Mikulovice                SO 19. 6. 2021 od 17,00
Dříteč – Ostřešany                            SO 19. 6. 2021 od 14,00

2. kolo (5. 6. 2021)
Mikulovice – Dříteč                           4:3p (0:2)
St. Mateřov – Ostřešany                   3:1 (0:0)

3. kolo (12. 6. 2021)
Dříteč – St. Mateřov                  2:3 (2:1)
Mikulovice – Ostřešany           3:1 (1:1)

Osoby účastnící se sportovní akce musí splnit jednu z podmínek opatření:

a)    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zdroj: https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/