Všechna podzimní utkání jsou kvůli COVID-19 zrušena.

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru FAČR (27. 10. 2020)